Zápis ze zasedání 13.9.2013

18.09.2013 09:52

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hraběšín konaného dne 13.9.2013 od 19.00 hod.

 

 

Přítomni: Malý Jiří, Kunášek Jaroslav ml., Hospodka Václav, Olivová 

                Ilona, Kunášek Jaroslav st., Grád Jiří

 

Zapisovatelem byl stanoven: Jaroslav Kunášek ml.

 

 

 

Program zasedání:

 

 1. seznámení s průběhem realizace vodovod, kanalizace a ČOV
 2. smlouvy s ČEZ na odběrné místo na ČOV
 3. smlouvy se společností ČEZ  na odběrné místo p. Václavík
 4. smlouva s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha
 5. žádost p. Krče o přístavbu
 6. úprava cen dřeva, pronájmu hasičské klubovny, budovy školy
 7. navýšení limitu pokladny
 8. návrh rozpočtového opatření
 9. kontrola hospodaření obce
 10. smlouva k přečerpávací stanici

 

 

 

 

 1. Zastupitelé byli seznámeni s průběhem realizace výstavby vodovod, kanalizace a ČOV a s průběhem vyřizování žádosti o úvěr.

Zastupitelé vzali na vědomí.

 

 

2.  Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou se společností ČEZ na zřízení přípojného  místa k ČOV vodojemu a zřízení věcného břemene s tím související..

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

Návrh usnesení: smlouva se společností ČEZ k odběrnému místu ČOV a vodojem

Hlasování:  pro   6  ,  proti  0  ,  zdrželo se  0

Usnesení bylo schváleno

 

 

3.  Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou se společností ČEZ na zřízení přípojného místa p. Václavík a zřízením věcného břemena.

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

Návrh usnesení: smlouva se společností ČEZ k odběrnému místu p. Václavík

Hlasování:  pro   6  ,  proti  0  ,  zdrželo se  0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

 

4.  Zastupitelé byli seznámeni se smlouvou s Archeologickým ústavem AV ČR Praha Letenská 4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

Zastupitelstvo souhlasí se zněním smlouvy o provedení archeologického průzkumu a    doporučilo dohodu k podepsání.

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

Návrh usnesení: smlouva s Archeologickým ústavem Praha.

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

5. Zastupitelé byli seznámeni s žádostí p. Krče o přístavbu. Žádost byla schválena Stavebním úřadem Čáslav.

Zastupitelé vzali na vědomí.

 

 

6. Zastupitelstvo projednalo návrh na úpravu cen dřeva a pronájmu hasičské zbrojnice a školy.

Základní ceny dřeva se navyšují o DPH.

U pronájmu na dobu kratší 48 hodin se  navyšují o DPH.

U pronájmu delšího jak 48 hodin se DPH nepočítá.

Návrh usnesení: úprava cen dřeva a pronájmu hasičské klubovny a budovy školy

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 1. Zastupitelstvo projednalo návrh na zvýšení limitu obecní pokladny na částku 75. 000,-Kč.

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

Návrh usnesení: navýšení obecní pokladny na částku 75.000,-Kč

Hlasování:  pro   6  ,  proti  0  ,  zdrželo se  0

Usnesení bylo schváleno

 

 

8. Zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem rozpočtového opatření č.4/2013 ve výši příjmů 1 275 058,-Kč ve výši výdajů 360 550,-Kč a byl schválen přebytek rozpočtu 914 508,- Kč .

Zastupitelstvo jednohlasně schválilo.

Návrh usnesení: schválení rozpočtového opatření č. 4/2013

Hlasování: pro 6, proti 0, zdrželo se 0

Usnesení bylo schváleno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem z kontroly hospodaření obce.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

10. Zastupitelstvo bylo předběžně seznámeno s návrhem smlouvy k přečerpávací stanici s obcí Krchleby a odsouhlasilo přípravu smlouvy, která bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva. Zastupitelstvo vzalo na vědomí.

 

 

 

 

 

Ověřitelé:                                                                       Zapisovatel: Jaroslav Kunášek

 

 

Kunášek Jaroslav st.

 

                                                                                       Malý Jiří – starosta obce

 

Hospodka Václav

 

Máte doma staré fotografie Hraběšína a jeho okolí nebo staré pohlednice, které můžete zapůjčit k přenesení do elektronické podoby? 

Kontaktujte nás prosím na adrese:  kunasek.j@email.cz.

Kompletní fotografie týkající se Hraběšína v současnosti i minulosti naleznete na www.facebook.com/pages/Hrab%C4%9B%C5%A1%C3%ADn/126296490775012?sk=photos_stream&tab=photos_albums

 

Rádi uvítáme nápady na zlepšení našich internetových stránek.

Hraběšín naleznete také na Facebooku www.facebook.com/Hrabesin/   nebo na instagramu  https://www.instagram.com/hrabesin/

 

Právě připravujeme články o zajímavých místech v okolí obce, které mohou složit jako typ na výlet.

 

Pokud nenajdete požadované informace na našich internetových stránkách, můžete nás kontaktovat e-mailem.

Rádi Vám odpovíme.

Povodňový plán obce Hraběšín

 

Protipovodňová opatření obce Hraběšín

Triatlon 2020

Termín triatlonu v roce 2020 byl stanoven na 20.6.2020. O podrobnostech budeme průběžně informovat.

 

Fotogalerie Triatlon 2018

photos.google.com/share/AF1QipNUI5y7HUcQdizFt0hBB9jUA0Nj67dpDsNIzfw0iC3_rcI3pkuKeoxe-KIYK84Ntg?key=SDE2a05Qb2lmX3l0SXEwbUxZdHE3YW1hSmxaZnB3

www.svoboda.info/galerie/sport1/foto_do-12-rocniku-hrabesinskeho-triatlonu-odstartovalo-rekordnich-sedesat-zavodniku/

 

Fotogalerie Drakiáda 2017

www.facebook.com/pg/Hrabesin/photos/?tab=album&album_id=1689940111077301

 

Fotogalerie Triatlon 2017

goo.gl/photos/mBkDHVxd4KP1pvWQA

 

Fotogalerii původních plánů na výstavbu školy a související dokumentaci

naleznete na www.facebook.com/pg/Hrabesin/photos/?tab=album&album_id=1471400252931289

 

Kontejner na tuky oleje

Nově byl u budovy obecního úřadu, vedle ostatních nádob na tříděný odpad, umístěn kontejner na kuchyňské tuky a oleje. Kontejner není určen na motorové a mazné oleje. 

Oleje do kontejneru nevylevejte, ale vhazujte v PET lahvích. 

Poplatky za svoz komunálního odpadu
upozorňujeme na povinnost úhrady poplatků za svoz komunálního odpadu, která se týká osob s trvalým pobytem v obci Hraběšín i majitelů rekreačních objektů. Více v sekci úřadní deska

 

Fotogalerie z Hasičského plesu

www.svoboda.info/galerie/plesy/foto_hasici-v-hrabesine-si-uzili-tanec-piti-i-tombolu/?gallery=1

 

Sběr kovového odpadu

 

Upozorňujeme, že kovorý odpad je možné odkládat u staré hasičárny v průběhu celého roku

výtěžek z prodeje kovového odpadu je určen na podporu SDH Hraběšín a pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí v obci

 

Komunální odpad

 

Pro tříděný odpad jako sklo, plasty, papír, nápojové kartony, jsou v obci umístěny nádoby na třídění. 

 

Kovový odpad, který lze ukládat u staré hasičárny před zámkem.

 

Elektro a nebezpečný odpad, jako pneumatiky, baterie, obaly od barev a olejů lze ukládat u staré hasičárny před zámkem.

 

Ošacení určené pro charitu lze ukládat o kontejneru v okolních obcích, případně v Čáslavi.

 

Na stránkách www.facebook.com/pages/Hrab%C4%9B%C5%A1%C3%ADn/126296490775012?sk=photos_stream&tab=photos_albums naleznete historické fotografie z Hraběšína.

Pokud máte k dispozici podobné, nebo i dokumenty související s obcí Hraběšín, budeme rádi za jejich zapůjčení. 

 

 

 

Masopustní průvod masek

 

Fotografie  www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10202832381281747&id=126296490775012

 

Fotografie z plesu pořádaného Mysliveckým sdružením Podskalí a Sborem doborovolných hasičů Hraběšín

www.svoboda.info/galerie/plesy/foto-myslivci-a-hasici-si-v-hrabesine-uzili-tradicni-zimni-ples.html

Fotografie z Masopustního průvodu v Hraběšíně

www.facebook.com/media/set/?set=a.449190928485565.102739.126296490775012&type=1&l=46fe15a403

 

Fotografie z Dětského karnevalu v Hraběšíně pořádaného MŠ Krchleby

www.facebook.com/pages/Hrab%C4%9B%C5%A1%C3%ADn/126296490775012?ref=hl#!/media/set/?set=a.446698195401505.102401.126296490775012&type=1¬if_t=like

Fotografie z mysliveckého plesu

www.svoboda.info/galerie/plesy/foto-z-mysliveckeho-plesu-v-hrabesine-jste-mohli-vyhrat-zajimave-ceny.html?searched=hrab%C4%9B%C5%A1%C3%ADn&advsearch=oneword&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1

 

Připravili jsme pro Vás fotogalerii Ochotnického divadelního spolku, který v naší obci dříve působil.

Galerii budeme dále rozšiřovat o získané fotografie. Přispět můžete i Vy pokud máte doma staré fotografie, případně plakáty nebo program.

Z kapacitních důvodů těchto stránek je galerie dostupná na odkaze

www.facebook.com/media/set/?set=a.292858477452145.68815.126296490775012&type=3

 

 

Kontaktní formulář

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Novinky

Přihlaste se k odběru novinek:

https://www.instagram.com/hrabesin/

Kontakt

Obecní úřad Hraběšín Hraběšín 14, 286 01, p. Čáslav
okr. Kutná Hora
Czech Republic
Obecní úřad : 00 420 327 377 670
Starosta - Jiří Malý : 00 420 724 189 436
Místostarosta - Jiří Grád 00 420 732 601 047
info@hrabesin.cz